fbpx

Privacy Policy

PRIVACY STATEMENT

De website www.espressionals.com wordt beheerd door Espressionals. Dit Privacy Statement geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website. Met andere woorden: wat doet Espressionals met jouw gegevens? Bij een bezoek aan de website kan Espressionals jouw gegevens verwerken (bijvoorbeeld verzamelen, bewaren, raadplegen). Het kan hierbij gaan om gegevens die je via formulieren of ergens anders op de website hebt ingevuld. In het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Espressionals jouw privacy, onder andere door naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt onder meer in dat jouw persoonsgegevens door Espressionals beschermd worden en dat je bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van jouw persoonsgegevens.

Doeleinden gegevensverwerking

Espressionals verzamelt en verwerkt je persoonlijke gegevens voor diverse doeleinden, zoals:

  • Om informatie met betrekking tot producten en diensten van Espressionals en andere content te kunnen aanbieden;
  • Om overeenkomsten ten aanzien van producten en diensten die via de webshop worden aangeboden te kunnen uitvoeren en om het bijbehorende betalingsverkeer te kunnen afwikkelen;
  • Het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden. De statistieken zullen bijvoorbeeld gebruikt worden voor het in kaart brengen van de behoeften van de doelgroep van Espressionals, zodat nieuwe producten en diensten hier op kunnen worden afgestemd.

Espressionals gebruikt je persoonlijke gegevens voor:

  • Het leggen van contact met jou, in kader van bovengenoemde doeleinden;
  • Ter ondersteuning van producten of diensten die je van ons hebt afgenomen;
  • Marketingdoeleinden, als je hiervoor toestemming hebt verleend.

Gegevens die via het contactformulier op de website worden ingevuld worden bewaard op de WordPress website van Espressionals, waar tevens de webshop plugin Woocommerce op is aangesloten, en welke is ondergebracht bij Strato Hosting. Met deze partij heeft Espressionals een verwerkersovereenkomst gesloten.

Gevolgen niet verstrekken gegevens

Neem je producten en diensten van ons af en ga je in dat kader een overeenkomst met ons aan, dan kan het niet verstrekken van je persoonlijke gegevens diverse gevolgen hebben. Zo kunnen wij je bijvoorbeeld geen officiële bevestiging, relevante content en andere waardevolle informatie toesturen.

Toestemming

Indien wettelijk verplicht zullen wij je toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Tevens zullen wij je vooraf informeren over hoe je de gegeven toestemming weer kunt intrekken. Jouw persoonlijke gegevens zullen nooit langer worden bewaard dan in het kader van bovengenoemde doelen strikt noodzakelijk is, dan wel worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden. 

Nieuwsbrief

Wij bieden specifieke nieuwsbrieven aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze diensten en producten en aanverwante zaken. Je e-mailadres wordt alleen met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de (specifieke) lijst van abonnees waarvoor je je hebt aangemeld. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je eenvoudig kunt afmelden. Daarmee verwijderen wij je volledig uit ons abonneebestand. We zullen je e-mailadres enkel bewaren voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen, voor het oplossen van geschillen en voor het ten uitvoer brengen van onze overeenkomsten. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Voor het versturen van de nieuwsbrief maakt Espressionals gebruik van Mailchimp en/of ActiveCampaign. Met deze partij(en) heeft Espressionals een verwerkersovereenkomst gesloten.

Cookies

Om de website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op jouw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende jouw gebruik van de website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op jouw computer worden geplaatst. Je kunt het gebruik van cookies via de instellingen van je browser uitschakelen. Dit kan echter leiden tot een minder goede werking van de site.

Op de website van Espressionals worden de volgende (tracking) cookies gebruikt:

  • Google analytics: dit is een dienst van Google om statistieken van de website te verzamelen en gedetailleerd weer te kunnen geven. Het doel van deze dienst is om Espressionals een duidelijk beeld te geven van onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves. Aan de hand van deze informatie kan Espressionals eventuele reclamecampagnes of delen van de website aanpassen aan het gedrag van haar bezoekers.
  • Facebook pixel: dit is een tool van Facebook waarbij wordt bijgehouden welke pagina’s op de website Espressionals worden bezocht, zodat Espressionals gerichter kan adverteren en andere acties op het gebied van (online) marketing kan uitvoeren.
  • Mailchimp widget: dit is een tool van Mailchimp om een nieuwsbrief subscriber pop-up te pushen naar de homepage van Espressionals. Deze tool plaatst een cookie om te voorkomen dat de bezoeker ongewenst dezelfde melding ontvangt bij terugkeer op de website.

Gegevens verstrekken aan landen buiten de EU

Voor Google analytics en Facebook geldt dat er mogelijk gegevens worden verstrekt naar de Verenigde Staten. Dit land waarborgt een passend beschermingsniveau, wat wil zeggen dat jouw gegevens dezelfde bescherming krijgen als wanneer de data in de Europese Unie was opgeslagen. Daarnaast is deze partij aangesloten bij de Amerikaanse partij Privacy Shield, een belangrijke voorwaarde vanuit de Europese Commissie om gegevens in dit land te mogen verwerken, en heeft Espressionals met deze partijen een verwerkersovereenkomst gesloten.

Websites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via links op de website kunnen worden bezocht.

Rechten

Wanneer je persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt, heb je verschillende rechten die je kunt uitoefenen. Zo heb je recht op inzage, rectificatie en het wissen van jouw persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens en heb je het recht om te klagen bij de Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens. 

Contact

Mocht je gebruik willen maken van je rechten of heb je vragen of andere verzoeken? Neem dan contact op met:

Espressionals (KVK-nummer: 71665412)
Iepenweg 37
1091 JL Amsterdam
coolbeans@espressionals.com

Wijzigingen Privacy Statement

Espressionals behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.